Entegre Kurumsal İşlem Platformu Portal’in Yaygınlaştırılması
26 Haziran 2019


Entegre Kurumsal İşlem Platformu Portal’in Yaygınlaştırılması

Bakanlığımızda yürütülen faaliyetlerin tek çatı altında toplanması, hem sağlık personelinin hem de sağlık kuruluşlarının (kamu, özel ve vakıf üniversitesi hastanelerinde) bütünleşik bir yapıda takip edilebilmesi amacıyla, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) projesi geliştirilmektedir. Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP); Portal, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) ve Sağlık Tesisi Yönetimi (STY) olmak üzere 3 ana bileşenden ve bu bileşenlere ait mobil uygulamalardan oluşmaktadır.  İlk olarak; EKİP Portal web ve mobil uygulamaları, tüm sağlık çalışanlarının kullanmasını sağlamak üzere yaygınlaştırılmaktadır.   EKİP Portal, Bakanlığımızın kurumsal sosyal iletişim ağı olarak hizmet veren bir uygulamadır. Portalde kullanıcılara profil ekranlarında; iletişim bilgileri, sicil bilgileri, eğitim bilgileri, izin bilgileri, hizmet puanı, maaş ve ek ödeme bilgileri, hizmet belgesi gibi detaylı kişisel bilgileri gösterilmektedir. Bu sayede personelin sicil ve son durum bilgilerini görüntüleyip,  eksik ya da hatalı olduğunu düşündüğü kayıtlara itiraz edebilmesi ve güncelleme talebinde bulunması sağlanmaktadır. Personelin EKİP Portal üzerinden oluşturduğu itiraz taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla ilgi yazımız ile yetkililer belirlenmiştir. Portal’de oluşturulan itiraz talepleri yetkililer tarafından değerlendirilecek ve güncel bilgilerin kayıt altına alınması sağlanacaktır. Kullanıcılara Portal üzerinden; özlük bilgilerini elektronik ortamda takip etme ve isteği doğrultusunda kariyer bilgilerini çalışma arkadaşları ve/veya vatandaş ile paylaşma, metin, fotoğraf ya da video halinde ileti paylaşımı, mesajlaşma, unvan veya görevler bazında yapılan duyurulara ulaşma, sesli görüntülü görüşme, konferans tanımlama, interaktif eğitim, konu bazlı grup oluşturma ve gruplar üzerinden etkinlik duyurusu yapma, katılım bildirme, anket oluşturma imkanı sunulmaktadır. Ek olarak Portal’de; hekimler için radyolojik görüntüler eklenerek vaka paylaşımı yapma, tanı takibi ve paylaşımı, randevu takvimi görüntüleme, devlet hizmet yükümlülüğü bitiş tarihine göre kalan hizmet süresinin  hesaplanması özellikleri bulunmaktadır. İleriki tarihlerde tüm personelin izin taleplerini de EKİP Portal aracılığı ile gerçekleştirmesi planlanmaktadır. EKİP Portal’de, yönetici seviyesinde hizmet veren personel için ayrıca, belirli kriterler girilerek özgeçmiş arama ve kişi ve/veya rol bazlı duyuru yapma imkanı sunulmaktadır.  Yaygınlaştırma sürecinin tamamlanması itibari ile birlikte, yönetici seviyesindeki personele Bakanlık’tan yapılacak duyurular Portal üzerinden gerçekleştirilecektir.  EKİP Portal giriş ekranına https://ekipportal.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanmaktadır. Uygulama hakkında genel bilgilendirme ve kullanım rehberleri yazımız ekinde sunulmuş olup, kullanıcı kılavuzlarına ve tanıtım videosuna ayrıca aşağıdaki adreslerden de ulaşılabilmektedir.  
 


https://ekipportal.saglik.gov.tr/assets/portalsupportfiles/web_help_document.pdf
https://ekipportal.saglik.gov.tr/assets/portalsupportfiles/web_help_document.pdf
https://sbtransfer.saglik.gov.tr/index.php/s/AtKYQoCA3TxMA4D