- Anjiyo
05 Mayıs 2022

 ANJİYO
Kalp kateterizasyon laboratuarında monoplan koroner anjiyografi cihazı ile modern tıp ve teknolojinin tüm olanaklarından faydalanılarak koroner damara girişim uygulanabilmektedir.

Laboratuvarımızda tanısal ve tedavi amaçlı işlemler; koroner anjiyografi, perkütan koroner anjiyoplasti, perkütan koroner implantasyon darlıkların daha ayrıntılı değerlendirilmesi için FFR (Fraksiyonel Akım Rezervi) incelemesi yapılabilmektedir.

Ayrıca kalıcı kalp pili / ICD (implantable cardioverter defibilatör) implantasyonu, ölçümleri yapılmaktadır.