- Birimler / Üniteler
23 Aralık 2023

 

TANI ÜNİTELERİ

Solunum Fonksiyon Testi

Alerji Testleri

Dermatoloji

Puva

Kriyoterapi

Diyaliz

Endoskopi Laboratuvarı

Bronkoskopi

Gastroduodenoskopi

Kolonoskopi

Rektoskopi

Bilgisayarlı Görme Alanı

Fundus Flourossein Anjiyografisi

Lazer Tedavileri (Argon, YAG, Excimer Lazer)

Kardiyoloji

Efor Testi

EKG

Ekokardiyografi

Holter Monitörizasyon

Transtelefonik Ritm Takibi

Klinik Laboratuvarlar

Biyokimya

Mikrobiyoloji

Patoloji

Nöroloji

EEG

EMG

Odyoloji

Akustik İmmitans Ölçümleri

Auditory Brainstem Response (ABR/BERA)

Otoakustik Emisyon Testi

Tinnitus Değerlendirmesi

Radyoloji

Bilgisayarlı Tomografi

Direkt Röntgen

Kontrastlı Tetkikler

Mamografi

MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme)

Renkli Doppler Ultrason

Kemik Yoğunluğu Ölçümü

Nükleer Tıp

Ultrasonografi

Üroloji

Üroflowmetri

Uyku Merkezi

Çocuk İzlem Merkezi

Psikolog Birimi

Nöropsikolojik Test Bataryaları

MMPI Kişilik Testi

 Akılcı Laboratuvar kullanımı projesi kapsamında. Bu test nerede yapılıyor sorunuza cevap bulmak için burayı tıklayınız ?