- Kemoterapi
05 Mayıs 2022

KEMOTERAPİ ÜNİTESİ

Hastanemiz Dahiliye Kliniği’ ne bağlı olarak hizmet veren gündüz Kemoterapi Ünitesi’nde, hastaların ayaktan tedavileri ve yatan kemoterapi hastalarının ilaçları hazırlanmaktadır. Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi Poliklnik Bina -1. Kat da hizmet veren ünitemizde 12 adet hasta tedavi koltuğu bulunan büyük oda , 2 yataklı Kemoterapi tedavi odası, 2 yataklı Romotoloji tedavi odası, 1 adet Sitotoksik ilaç hazırlama odası, 1 adet enjeksiyon odası 1 adet sarf depo, 1 adet de hasta yakını bekleme odası bulunmaktadır.

Ünite içinde hastaların geçirdikleri zamanı konforlu hale getirmek için odalarda TV mevcuttur.

Kemoterapi günü hasta başvurusundan itibaren kısa bir sürede işlemleri yapılıp aynı gün içerisinde de hastalarımızın tedavisini ayaktan sağlanmaktadır.

Ortalama günlük 20 hastaya hizmet verilmektedir.

Ünitemizde 2 uzman hekim, 1 eczacı, 5 hemşire, 1 yardımcı personel ile hastalarımıza kaliteli hizmet verilmektedir.