- Kalite Politikamız
23 Aralık 2023

KALİTE POLİTİKAMIZ

Profesyonel yönetim kadrosu ile tıbbi etik değerleri ön planda tutan tüm çalışanlarla,

Akretidasyon standartları esas alarak, hasta ve çalışan güvenliği, hasta/ hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı,

Yasalara bağlı, sosyal sorumluluk bilincinde, hasta haklarına saygılı,

Ölçme / iyileştirme tekniklerini kullanarak eğitim, araştırma ve hizmet sunum ortamına uygun misyon ve vizyonu doğrultusunda hizmet vermektir.3


KALİTE HEDEFLERİMİZ

Hastanemiz üst yönetim, hastanemizden beklenen sağlık hizmetlerinin karşılanması için gerekli olan şartları da göz önüne alarak, hastanemizin ilgili fonksiyonlarında (tanı-tedavi-bakım) ve seviyelerinde kalite hedeflerini özdeğerlendirme toplantısında özellikle zamansal periyodu belli olmak üzere, kalite politikasındaki ana amaçları destekleyecek şekilde belirler.

Kalite hedeflerini belirlerken muhakkak mevcut durum göz önüne alınır. Eğer mevcut durum ortaya konamıyorsa tecrübeler doğrultusunda tahmini hedefler konur. Kalite hedeflerinin o zaman periyodu için ulaşılabilir olmasına dikkat edilir.

Belirlenen kalite hedefleri hedefin izlenebilirlik özelliğine göre Kalite Yönetim Birimi tarafından aylık izlenir ve Eylem planında belirtilen periyotlarda gözden geçirilerek revize edilir. Herhangi bir sapma olduğundadüzeltici ve önleyici faaliyet başlatılarak kök- neden analizi yapılır.Yapılan analizin sonucuna göre geriye kalan zaman periyodu için tekrar gerçekçi hedefler belirlenir