- Çocuk İzlem Merkezi
05 Mayıs 2022

 ÇOCUK İZLEM MERKEZİ
0370 444 77 78-1114


Cinsel istismar
şüphesi olan çocuğun beyanının alınması, muayenesinin yapılması, aile görüşmesinin yapılması ve raporunun hazırlanması için gereken tüm personel ve ekipmanın bulunduğu, işlemlerin her aşamada çocuğun yüksek yararı gözetilerek yürütüldüğü bir merkezdir.

ÇOCUK İZLEM MERKEZİNİN AMAÇLARI

 • Cinsel istismara uğrayan çocuğa inceleme ve tedavi aşamasında gerek görülen sağlık, eğitim, emniyet birimleri, hukuk ve adalet sistemi gibi işbirliği yapılması gereken diğer kamu kuruluşları ile eşgüdüm içinde hizmet sağlanması.
 • Merkezde oluşturulacak güvenli ve çocuk dostu ortam ile çocuktaki travmanın etkilerinin azaltılması.
 • Korunma altına alınması gereken olgularda, çocuğun kalabileceği uygun bir ortam sağlanıncaya kadar geçici bir süre barınma, beslenme, giyim, sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin karşılanması.
 • Ailenin yaşadığı travmanın ve yaşanan olayın sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla aile ile görüşülmesi.
 • Ailenin ilk danışmanlık gereksinimlerinin karşılanması.

  KİMLER CİNSEL İSTİSMAR BİLDİRİMİNDE BULUNABİLİR?

 • Çocuğa hizmet veren ya da hizmet verdiği sırada çocukla karşılaşan personelin bildirimi/danışımı
  • Öğretmenler
  • Sağlık personeli
  • ASPB personeli
  • Müftülük personeli
  • Muhtar
  • Emniyet birimleri
  • Meslek örgütleri
 • Sivil toplum kuruluşlarının bildirimi/danışımı
 • Kişisel başvuru – vatandaşın bildirimi/danışımı
 • Ailenin başvurusu
 • Çocuğun başvurusu

ÇOCUK İZLEM MERKEZİNİN İŞLEYİŞİ

 • İstismar mağduru çocuğun hangi kuruma başvurduğuna, ya da istismardan hangi kurumda kuşkulanıldığına bakılmaksızın hiç zaman kaybetmeden emniyet birimlerihaberdar edilir.
 • Olayın ulaştığı Polis Merkezi, Çocuk Şube veya diğer polis birimlerinde görevli amir sınıfı personel olay hakkında elde edilen bilgiler doğrultusunda derhal Cumhuriyet Savcısına bilgi vererek talimatları alınır.
 • Çocuk polis birimine gelmiş veya getirilmiş ise ailesine bilgi verilir, şüpheli aileden biri ise aileye bilgi verilmez, Cumhuriyet savcısına bilgi verilir.
 • Olay Polis merkezine bildirilmiş ise çocuğun ÇİM’ e naklini sivil araç ve personelle yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilir.
 • Polis Birimlerinde çocuktan olayla ilgili bilgi almak için ifadesine başvurulmaz.
 • Başvuru ve ÇİM’ e nakil esnasında işlem yapan sivil polis memuru kendini tanıtır ve süreç hakkında kısaca bilgi verir. Nereye götürüleceği, orada ne olacağı ve süresi gibi konularda bilgi aktarır ve sorularına cevap verir. Bu süreçte varsa bir yakınının yanında bulunmasına özen gösterilir.
 • İlgili Cumhuriyet Savcısı bilgilendirilir.
 • Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda hiç beklemeden ÇİM’ e haber verilir.
 • Baro’dan çocuk için avukat talebinde bulunulur.
 • Emniyet birimlerinin bu iş için özel eğitim almış sivil personeli, çocuğu sivil bir araçla derhal Çocuk İzlem Merkezinegetirir.
 • Bu arada Cumhuriyet Savcısı ve Baro’dan görevlendirilen Avukat da ÇİM’ e gelir.

ÇOCUK İZLEM MEKEZİNDE ADLİ GÖRÜŞME

Çocuğun beyanı (adli görüşme);

Alanında uzman olan personel  (Psikolog, Çocuk Gelişim Uzmanı ya da Sosyal Hizmet Uzmanı) tarafından aynalı bir odada ses ve görüntü kaydı yapılarak alınır.

Çocuktan ifade alındığı sırada; Cumhuriyet Savcısı, ASPB personeli, Çocuğun Avukatı, Adli Tıp Uzmanı aynanın arka tarafındaki bir odada bulunur ve ifadeyi izler. Ek sorular sormak gerektiğinde adli görüşme yapan personel kulaklıkla haberdar edilerek çocuktan tüm kurumlar için gereken bilginin alınması sağlanır.

 

cim2.jpg

 

MUAYENE

Çocuğun muayenesi merkezde bulunan hekimler (Adli Tıp Uzmanı) tarafından yapılır. Vücudun tümü (cinsel organlar da dahil olmak üzere) detaylıca muayene edilir, gerekli durumlarda fizik bulgular görüntülü olarak kaydedilir.

 • Adli görüşme ve muayene sürecinde çocuğun kısa süreli koruma ve tedavi tedbiri bu merkezde yürütülür.
 • Çocuk tedavi ve rehabilitasyon amacıyla uzun süreli tedavi ve izlem planı için ÇİM tarafından uygun merkezlere yönlendirilir.
 cim4.jpg

 

ÖN GÖRÜŞME, AİLE GÖRÜŞMESİ VE KISA SÜRELİ KONAKLAMA ODASI

 • Türk Ceza Kanununda çocuk istismarının cezalandırılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır.
 • Çocuk istismarı ağır cezai müeyyidelerle düzenlenmiştir.
 • Bir suçun işlendiğini gören kişinin suçu yetkili makamlara bildirmemesi de bir suçtur ve hapis cezasını gerektirir. (TCK 278, 279,280)

ÇOCUKLARI İSTİSMARDAN KORUMA YOLLARI

1. Çocuklarınız size her konuda güvenip sorunlarını anlatabilmeliler.

2. Çocuk bir şey anlatırken dinleyip inanılmalıdır.

3. Çocuklara yaşına uygun cinsel bilgi verilmeli, özel bölgeleri ve bu bölgelerin kendine ait olup o istemedikçe kimsenin dokunamayacağı öğretilmelidir.

4. Yabancılarla konuşmamaları, hediye almamaları, arabalarına binmemeleri konusunda uyarılmalıdır.

5. Evde yalnız kaldıklarında tanımadıkları kişilere kapıyı açmamaları söylenmelidir.

6. Tehlike hissettiklerinde bağırmaları, kaçmaları, yardım istemeleri telkin edilmelidir.

7. Evden çıkarken nerede ve kiminle olduğu bilgisi alınmalıdır.

8. HAYIR deme becerisi öğretilmelidir.

CİNSEL İSTİSMARLA İLGİLİ GERÇEKLER

 • Türk Ceza Kanununda tanımlanmış bildirimi zorunlu bir durudur
 • Cinsel istismara çocuğun giyinişi ya da davranışı neden olmaz
 • Cinsel istismar her toplumda ve her eğitim düzeyinde görülebilir.
 • Kız ve erkek çocuklar istismara uğrayabilirler
 • Her vatandaş şüphelenildiği an bildirmekle yükümlüdür.
 • İstismar sanılanın aksine sıklıkla çocuğun bildiği ortamlarda ve tanıdığı kişilerce gerçekleştirilir.

  LÜTFEN DİKKAT

 • ÇİM’ de sadece CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU çocukların adli işlemleri yapılmaktadır.
 • Cumhuriyet Savcısı 24 saat ÇİM’ de bulunmamaktadır. Bu nedenle çocuk ÇİM’ e getirilmeden önce mutlaka ÇİM aranarak haber verilmelidir.
 • ÇİM 24 saat hizmet vermektedir.

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ İRTİBAT NUMARASI : 0370 444 77 78-1114

 cim6.jpg

cim7.jpg

cim8.jpg