- Misyon / Vizyon
23 Aralık 2023

 

 
M İ S Y O N U M U Z

Hasta haklarına saygılı, bakanlığımızın standartları rehberliğinde hasta ve çalışan memnuniyeti ve güvenliğine odaklı, etik kurallara uyan, eğitimli, en iyi  sağlık teknolojisi ile doğru zamanda doğru teşhis sunan din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kesintisiz kaliteli, etkili ve güvenilir bir sağlık hizmeti vermek,

 
V İ Z Y O N U M U Z

Hastaların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ileri tetkik ve tedaviye yönelik sağlık hizmetlerinde sürekli iyileşme ile etkinlik ve verimliliği arttırıcı çalışmalar yapan, kaliteli bakım veren eğitim ve araştırmada öncü çağdaş bir hastane olmak.


K A L İ T E  P O L İ T İ K A M I Z

Profesyonel yönetim kadrosu ile tıbbi etik değerleri ön planda tutan tüm çalışanlarla,

Akretidasyon standartları esas alarak, hasta ve çalışan güvenliği, hasta/ hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı,

Yasalara bağlı, sosyal sorumluluk bilincinde, hasta haklarına saygılı,

Ölçme / iyileştirme tekniklerini kullanarak eğitim, araştırma ve hizmet sunum ortamına uygun misyon ve vizyonu doğrultusunda hizmet vermektir.


D E Ğ E R L E R İ M İ Z

Sürekli gelişime ve değişime açık olmak. Eğitimi bir yaşam biçimi olarak kabul etmek. ‘’İnsan mutlak değerdir.’’felsefesini benimseyerek hizmet vermek  Hizmetin her ayağında hasta ve çalışan memnuniyetini ön planda tutmak. İletişime,  denetime ve eleştiriye her zaman açık olmak.  Sorunlar karşısında önleyici ve çözümcü olmak. Topluma, çevreye ve yasalara saygılı olmak, En  kaliteli hizmeti sunmak.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------