- Komiteler / Kurullar
07 Şubat 2024

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Nergis SEVİNÇ

Başkan-Başhekim Yardımcısı

Kamil TEMEL

İdari ve Mali İşler Müdürü

Emine ELİEĞİOĞLU

Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü

Müyesser DEMİR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Seyhan ALTIOK

Müdür Yardımcısı

Orhan DEMİRTAŞ

Müdür Yardımcısı

Aynur DEMİREL BASA

Müdür Yardımcısı

Ali Osman KIRAYKIR

Müdür Yardımcısı

Recep TÜKEL

Sivil Savunma Uzmanı

Hasan SARI

Teknik Servis Sorumlusu

Sevilay SÜRMEN

Kalite Direktörü

Aysu ALPEREN

Kalite Yönetim Birimi -Hemşire

Selma DEMİR

Poliklinik Sorumlu Hemşiresi

Ayşen KUMTARLA

Çevre Sağlık Teknikeri

Veysel KAYA

Güvenlik Amiri

Tuğba SARSIK

Biyomedikal Sorumlusu

Esra DEMİRCAN

Eczacı

Abdussamed ACAR 

Pratisyen Doktor

Ayfer BOYNUKISA

HEMŞİRE

Hatice ERUÇAR

HEMŞİRE

Şenol ERGİN

İSG UZMANI

Tesis Güvenliği Komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları:

Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi

Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması

Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması

Afet ve acil durum yönetimi çalışmaları

Atık yönetimi çalışmaları

Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planları ve kalibrasyonlarının yapılması

Tehlikeli maddelerin yönetimi

Komite görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemesi

Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması

Tesis Güvenliği Komitesi üyeleri SKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür. Komite rutin olarak yılda en az 4 defa veya gerektiğinde toplanır. 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Zehra ALINCAK

Başkan- Başhekim Yardımcısı

Kamil TEMEL

İdari ve Mali İşler Müdürü

Emine ELİEĞİOĞLU

Destek ve Kalite Hizm. Müdürü

Müyesser DEMİR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Nuran ÇAĞLAYAN

Müdür Yardımcısı

Aynur DEMİRAL BASA

Müdür Yardımcısı

Orhan DEMİRTAŞ

Müdür Yardımcısı

Sevilay SÜRMEN

Kalite Direktörü

Esra DEMİRCAN

Eczacı

Fatma ÖZENVER

Kalite Yönetim Birimi – Hemşire

Samet YILMAZ

Bilgi İşlem Sorumlusu (Donanım)

Recep TÜKEL

Sivil Savunma Uzmanı

Yavuz DAĞISTAN

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

Mehmet HAMZA

Radyoloji Ünitesi Sorumlu Teknisyeni

Hasan Sarı

Teknisyen

Berna DURSUN

Enfeksiyon Hemşiresi

Kadir BEKRET

Laboratuar Sağlık Teknikeri

Arzu BOZTAŞ

Uzman Doktor (Genel Cerrahi)

Burcu KORKUT

Doktor Öğretim Üyesi (Aile Hekimliği)

Tuğba SARSIK

Biyomedikal Sorumlusu

Sadrettin EKEMEN

Yenidoğan Uzmanı

 Tuğba SARSIK  Biyomedikal Sorumlusu
 Filiz TAŞTEPE Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu 
  
 Hasta Güvenliği Komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları:

Hastaların doğru kimliklendirilmesi

Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

İlaçgüvenliğinin sağlanması

Radyasyon güvenliğinin sağlanması

Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

Hasta mahremiyetinin sağlanması

Hastaların güvenli transferi

Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

Bilgi güvenliğinin sağlanması

Enfeksiyonların önlenmesi

Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

Komite görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemesi

Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması

 Hasta Güvenliği Komitesi üyeleri SKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür. Komite rutin olarak yılda en az 4 defa veya gerektiğinde toplanır. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU 

Erkan DOĞAN

İşveren Vekili

Negis SEVİNÇ

Başhekim Yardımcısı

Kamil TEMEL

İdrari Mali İşler

Emine ELİEĞİOĞLU

Destek Hizmetleri

Müyesser DEMİR

Sağlık Bakım Hizmetleri

Yasin Akif GÜL

İSG Birimi

Abdussamed ACAR  

İSG Birimi

Ayfer BOYNUKISA

İSG Birimi

Recep TÜKEL

Sivil Savunma

Songül YAŞAR

Çalışan Hakları ve Güvenliği

Hasan SARI

Teknik İşler Sorumlusu

Barış AKGÖZ

Çalışan Temsilcisi

Tuğba SARSIK

Biyomedikal Birimi

Şenol ERGİN

İSG Birimi (Hizmet Alımı)

 Ali ÖZDURANİSG Birimi (Hizmet Alımı)
İlknur GİRGİN ADARİSG Birimi (Hizmet Alımı)
  

EĞİTİM KOMİTESİ

Büşra BİLDİK

Başkan-Başhekim Yardımcısı

Kamil TEMEL

İdari ve Mali Hiz. Müd.

Emine ELİEĞİOĞLU

Destek ve Kalite Müdürü

Müyesser DEMİR

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Aynur DEMİRAL BASA

Müdür Yardımcısı

Nuran ÇAĞLAYAN

Müdür Yardımcısı

Seyhan ALTIOK

Müdür Yardımcısı

Sevilay SÜRMEN

K alite Direktörü

Fatma ÖZENVER

Kalite Yönetim Birimi-Hemşire

Elif AYAR DERELİ

Eğitim Hemşiresi

Tuğba AKYÜZ

Eğitim Hemşiresi

Seval POÇAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Aşen KUMTARLA

Sağlık Teknikeri

Songül ŞİMŞEK

Eğitim Hemşiresi

 

 

Eğitim Komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları:

Sağlıkta kalite standartları eğitimleri

Hizmet içi eğitimleri

 Uyum eğitimleri

Hastalara yönelik eğitimleri planlamalı ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.

 Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılmalıdır.

 Eğitim Komitesi üyeleri SKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür. Komite rutin olarak yılda en az 4 defa veya gerektiğinde toplanır.