- Komiteler / Kurullar
19 Aralık 2022

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Yasin Tufan AKDOĞANÖZÜ

Başkan-Başhekim Yardımcısı

Kamil TEMEL

İdari ve Mali İşler Müdürü

Bülent İPEK

Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü

Sibel Gül UZUN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Fatma PAZARLIOĞLU

Müdür Yardımcısı

Orhan DEMİRTAŞ

Müdür Yardımcısı

İbrahim ERGÜL

Müdür Yardımcısı

Evrim ÖZÇELİK AYDIN

Müdür Yardımcısı

Recep TÜKEL

Sivil Savunma Uzmanı

Kadir BÖYÜKASLAN

Teknik Servis Sorumlusu

Sevilay SÜRMEN

Kalite Direktörü

Aysu ALPEREN

Kalite Yönetim Birimi -Hemşire

Selma DEMİR

Poliklinik Sorumlu Hemşiresi

Ayşen KUMTARLA

Çevre Sağlık Teknikeri

Veysel KAYA

Güvenlik Amiri

Mehmet YILMAZ

Biyomedikal Sorumlusu

Esra DEMİRCAN

Eczacı

Halil Berkay UZUNCU

Pratisyen Doktor

Ayfer BOYNUKISA

HEMŞİRE

Hatice ERUÇAR

HEMŞİRE

 

 

 

 

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİSTESİ

Zehra ALINCAK

Başkan-Başhekim Yardımcısı

Kamil TEMEL

İdari ve Mali Hiz. Müdürü

Bülent İPEK

Destek ve Kalite Müdürü

Sibel GÜL

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Evrim Özçelik AYDIN

Müdür Yardımcısı

Fatma ERBAY

Müdür Yardımcısı

Fatma PAZARLIOĞLU

Müdür Yardımcısı

Recep TÜKEL

Sivil Savunma Uzmanı

Ayfer BOYNUKISA

İş Yeri Hekimi

Dr.H.Berkay UZUNCU

İş Yeri Hekimi

Sevilay SÜRMEN

Kalite Direktörü

Songül YAŞAR

Sosyal Çalışmacı

Fatma ÖZENVER

Hemşire

 

 

 

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Zehra ALINCAK

Başkan- Başhekim Yardımcısı

Kamil TEMEL

İdari ve Mali İşler Müdürü

Bülent İpek

Destek ve Kalite Hizm. Müdürü

Sibel GÜL UZUN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Fatma ERBAY

Müdür Yardımcısı

Fatma PAZARLIOĞLU

Müdür Yardımcısı

Orhan DEMİRTAŞ

Müdür Yardımcısı

Sevilay SÜRMEN

Kalite Direktörü

Esra DEMİRCAN

Eczacı

Fatma ÖZENVER

Kalite Yönetim Birimi – Hemşire

Erhan KURŞUN

Bilgi İşlem Sorumlusu (Donanım)

Selçuk AYDIN

Bilgi İşlem Sorumlusu ( Yazılım)

Yavuz DAĞISTAN

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

Ali KIRAYKIR

Radyoloji Ünitesi Sorumlu Teknisyeni

Hasan Sarı

Teknisyen

Berna DURSUN

Enfeksiyon Hemşiresi

Halil SOFU

Laboratuar Sağlık Teknikeri

Arzu BOZTAŞ

Uzman Doktor (Genel Cerrahi)

Burcu KORKUT

Doktor Öğretim Üyesi (Aile Hekimliği)

Mehmet YILMAZ

Biyomedikal Sorumlusu

 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Begüm ŞAHİN

Enfeksiyon Hastalıkları – Uzman Doktor

Bekir POÇAN

Başhekim Yardımcısı

Bülent İpek

Destek ve Kalite Müdürü

Sibel GÜL UZUN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Hüseyin GÜVEN

Genel Cerrahi – Uzman – Doktor

Pınar GÜRKAYNAK

Enfeksiyon Hastalıkları – Uzman Doktor

Birsen TUNALI

Enfeksiyon Hastalıkları-Doktor Öğretim Üyesi

Rüveyda KORKMAZER

Enfeksiyon Hastalıkları – Uzman Doktor

Ayşe Şerife ÖZ

Uzman Tabip (Mikrobiyoloji)

Nurhayat ÖZKAN

Doç.Dr (Dahiliye)

Sadrettin EKMEN

Doktor Öğretim Üyesi (Neonatoloji)

Asuman BAYLAN

Uzman Doktor (Anesteziyoloji ve Reanimasyon)

Fatma ERBAY

Müdür Yardımcısı

Fatma PAZARLIOĞLU

Müdür Yardımcısı

Seval POÇAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Songül ACAT

Enfeksiyon Hemşiresi

Berna DURSUN

Enfeksiyon Hemşiresi

Ayşen KUMTARLA

Çevre Sağlığı Teknikeri

Esra DEMİRCAN

Eczacı

 

 

 

 

EĞİTİM KOMİTESİ

Bekir POÇAN

Başkan-Başhekim Yardımcısı

Kamil TEMEL

İdari ve Mali Hiz. Müd.

Bülent İPEK

Destek ve Kalite Müdürü

Sibel GÜL UZUN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Fatma PAZARLIOĞLU

Müdür Yardımcısı

Fatma ERBAY

Müdür Yardımcısı

Evrim ÖZÇELİK AYDIN

Müdür Yardımcısı

Sevilay SÜRMEN

K alite Direktörü

Fatma ÖZENVER

Kalite Yönetim Birimi-Hemşire

Elif AYAR DERELİ

Eğitim Hemşiresi

Tuğba AKYÜZ

Eğitim Hemşiresi

Seval POÇAN

Enfeksiyon Hemşiresi

Aşen KUMTARLA

Sağlık Teknikeri

Songül ŞİMŞEK

Eğitim Hemşiresi