Kolon Kalın Bağırsak Kanseri Farkındalık Etkinliği
19 Mart 2018

   

 

KOLON(KALIN BAĞIRSAK KANSERİ)FARKINDALIK AYI

             Türkiye’de 2014 yılında yaşa standardize kanser hızı erkeklerde yüz binde 246,8 kadınlarda ise yüz binde 173,6’dır. Toplamda kanser insidansı ise yüz binde 210,2’dir. Türkiye’de toplam 163.417 kişiye yeni kanser teşhisi konulmuştur. Son 5 yıl verileri değerlendirildiğinde; hem kadınlarda hem de erkeklerde istatistiksel açıdan kanser sıklığında herhangi bir artış ya da azalış olmadığı söylenebilir.

             Türkiye kanser insidansı, erkeklerde dünya insidansının üzerinde seyrederken kadınlarda bir miktar daha düşüktür. Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika gibi gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelere göre kanser açısından hem kadınlarda hem de erkeklerde daha düşük bir hızda olduğu görülmektedir. Ülkemizde görülen ilk 5 kanser türünün dünyadaki ve diğer gelişmiş ülkelerdeki örüntü ile benzerlikler gösterdiği görülmektedir. Erkeklerde trakea, bronş ve akciğer kanseri (52,5/100000 kişide YSH), kadınlarda ise meme kanseri (43,0/100000 kişide YSH) en sık görülen kanser türleridir.

           Kolorektal kanserler hem kadınlarda hem de erkeklerde üçüncü sırada yer almaktadır. Erkeklerde yüz binde 22,8 ve kadınlarda ise yüz binde 13,8 sıklığında görülmektedir.

         Hastanemizde kolon kanseri farkındalık kapsamında kolon kanseri keşif yolu oluşturulmuş, halka renkli boyalarla el baskısı yapılmış, broşürler dağıtılmış,afişlerle farkındalık artırılmıştır.

 
 5a836038-20f1-40de-b399-bf57bbc6f1c0.jpg

c5eefb7b-53fe-4379-beaa-4649e2aaeecb.jpg

9135eede-90a5-425d-ae3c-91332a9bd3f5.jpg

4e5fe7a7-86ed-422a-b027-dba788d68361.jpg