Anne Dostu Hastaneyiz
26 Aralık 2023

annedostuhas.jpg

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülen "Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında 
Anne dostu hastane felsefesi; Doğum eyleminin normalleştirilmesi, ebelik hizmetlerinin geliştirilmesi, gebe olan ve doğum yapan kadınların güçlendirilmesi, doğum yapan kadınların süreçle ilgili otonomilerinin tanınmasını ve aydınlatılmış olarak doğum öncesi, doğum ve doğum sonrasında verilecek kararlara tam katılımlarını desteklemektedir.Ayrıca zarar vermeme ilkesi doğrultusunda gebelik, doğum ve doğum sonrası kanıta dayalı olmayan girişimlerin ve rutin müdahalelerin yapılmamasını, hizmet sunanların verdikleri bakımın kalitesi konusunda tam sorumluluk üstlenirken kadınların da alacakları sağlık hizmeti konusunda tam bilgilendirilmiş olarak seçim yapma yükümlülüğünü kabul etmelerini işbirliği içerisinde sağlamayı hedeflemektedir.

          Bu kapsamda Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak biz, anne ve anne adayları için mahremiyete dayalı tek kişilik doğum üniteleri ve gebenin istediği uygun bir refakatçi ile kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeleri, hareket özgürlüğü sağlanarak sağlıklı ve mutlu bir doğum yapacakları ortamlar oluşturduk.

        Hastanemiz, 08.11.2018 tarihinde Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığına bağlı 46. hastane olarak "Anne Dostu Hastane" unvanını aldı. Anne Dostu Hastane unvanı alan hastanemiz,  Sağlık Bakanlığının belirlediği ulusal standartlardaki tüm eğitimlerini alan nitelikli sağlık personelimizle, anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmaları için çalışmaktadır. Anne ve anne adayları için oluşturulan fiziki mekanlarda, normal doğumun özendirilmesi, ayrıca doğumdan sonra anne ile bebeğin erken buluşmasını sağlayarak anne-bebek arasındaki duygusal bağlılığı artırmaktayız. Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının en temel hakkıdır. Tüm eğitimler ve uygulamalar ulusal standartlara uygun yapılmaktadır. Anne ve bebek odaklı, Mahremiyet kurallarına dikkat edilerek, hijyen ve konfor standartları yüksek hizmet sunmaktayız.

dogumsaglik.jpg

Anne Dostu Hastane Programı

Amaç: Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amaçlanmıştır.
Anne, bebek ve aile dostu modelde, mahremiyete dayalı tek kişilik “Doğum Üniteleri”nin oluşturulması esas alınmıştır. Normal doğumu özendirmek, müdahale
oranlarını azaltmak hedeflenmektedir. Yanında uygun bir refakatçi ile gebeler kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeli, hareket özgürlüğü sağlanabilmelidir.

Anne Dostu Hastane Kriterlerimiz
1-Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır. 

Gebeliğiniz boyunca ayda bir dönem toplam dört günden oluşan “Gebe Okullarımızda” gebelik ve doğum sürecini güvenli bir şekilde karşılayabilirsiniz.

2.Verilen hizmet, gebelik dönemi, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini de  kapsamaktadır.

Gebelere doğum öncesi bakım ve danışmanlık hizmeti verilmekte,
Gerekli bilgilendirmeler “Aydınlatılmış Onam Form” ları ile yapılmakta, bu formlar gebelerimize okutulup imzalatılmaktadır. Gebe ve yakınlarının doğum şekilleri ve verilecek ilaçlarla, yapılacak tetkik ve müdahalelerin, gebe açısından muhtemel yarar ve zararları konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirilmesi sağlanmakta ve  Gebelerimiz de  doğumlarının  planlanmasına katkıda bulunabilmektedir.
3-Hastanemizde poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmıştır.

Doğum Hizmetlerimiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
Hastanemizde güvenli kan transfüzyonunun sağlanması ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almaktadır.
Düzenli yapılan iç denetimler ile  verdiğimiz hizmet ve bakımın kalitesi kontrol altında tutulmaktadır.
4-Gebelerimizin mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmakta, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmaktadır.

Bu süreçte Gebenin kendini rahat ve konforlu hissetmesi sağlanması amacıyla yanına uygun bir refakatçi seçebilmesi yönünde “Gebe Okullarımızda” bilgilendirme yapılmaya başlanmış, seçilen refakatçilerin bilgilendirilmesi yapılarak doğum sürecinde gebelerimize duygusal destek sağlanması hedeflenmiştir.
Gebelerimiz Doğum Ünitemizde kendilerine ayrılan odada rahatça yürüyebilmekte ve  hareket edebilmektedir.
5- Kanıta dayalı olmayan müdahaleler tıbbi gereklilik durumları dışında rutin olarak uygulanmamaktadır.

Gebelerimize  Anestezi Uzman Hekimleri ve Diyetisyenimiz kontrolünde “Doğum Diyeti” verilmekte, beslenme ve sıvı alımları kesilmemektedir.
6-Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.

Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetler donanımlı bir ekip tarafından verilmektedir.
7- Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmaktadır.

Verilen Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetlerin yönetiminde devamlılık gözetilmektedir.
Tıbbi gereklilik varlığında hasta stabilize edildikten sonra sevk 112 Acil Yardım Ambulans sistemi ile gerçekleştirilmektedir.
8- Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olarak verilmektedir.

Annelerin doğan bebeklerini kucaklamaları ve dokunmaları sağlanmakta  ve devamı desteklenmektedir.
Lohusalarımız normal doğum sonrası en az 24, sezaryen doğum sonrası en az 48 saat hastanede kalmakta ve  postpartum bakım almaktadırlar.
9-Çalışanlarımızın bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik hizmet içi eğitimler düzenli olarak yapılmaktadır.

Ayrıca Çalışanlarımız referans materyallere 24 saat erişebilmektedir.

10-Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmakta ve düzenli aralıklarla analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır.

2023 YILI SON 6 AY DOĞUM SAYISI VERİLERİMİZ (HAZİRAN,TEMMUZ,AĞUSTOS, EYLÜL,EKİM,KASIM)

TOPLAM DOĞUM SAYISI

620

 

SAYI

YÜZDE

NORMAL DOĞUM

235

%37,90

TOPLAM SEZARYEN DOĞUM

385

%62,10

PRİMER SEZARYEN DOĞUM

168

%27,09


Laktasyon Polikliniği Müracaat telefonumuz : 0370 415 80 00 dahili: 1772
Danışman Ebe : Safiye AY

Gebe Okulu Danışman Ebemiz; Zeynep CENGİZ
Müracaat telefonumuz : 0370 415 80 00 dahili: 1377

  • 1
  • EMZİRME ODAMIZ.jpg
  • ef226aa4-3c62-462f-a143-eb7e6ed6508b.jpg
  • 3a4e9dc4-d7db-4e5a-8c14-ab5f15ec811d.jpg
  • b7265aca-eeb1-4a12-a908-a21eac97822e.jpg
  • WhatsApp Image 2023-11-07 at 09.55.32 (2).jpeg
  • 3